Slovenská firma na predaj

Slovenská firma na predaj

V prípade, že potrebujete hotovú slovenskú s.r.o. s IČ DPH (Ready–made firmy, alebo firmy registrované na platcovstvo DPH), naša spoločnosť Aurora.eu s.r.o. Vám vie poskytnúť pomoc aj v tomto.

Dokážeme zabezpečiť proces sprostredkovania, ktorým získate firmu registrovanú na platcovstvo DPH ( hotová slovenská firma s IČ DPH, Ready–made firma).

Samozrejme ani v tomto procese Vás nenecháme samých, ponúkneme Vám pomoc a poskytneme poradenstvo.

Aké sú výhody kúpy firiem, ktoré sú platcami DPH, ready–made firiem (hotová slovenská s.r.o. s IČ DPH alebo ružovou kartičkou z daňového úradu) ?

 • Ušetríte množstvo času tým, že nemusíte behať po úradoch, dlhé hodiny stáť v rade.
 • Nemusíte žiadať o pridelenie IČ DPH, pretože slovenská firma ním už disponuje.
 • Vlastnú podnikateľskú činnosť môžete rýchlejšie zahájiť.
 • Je bez dlhov (v tomto prípade firma/ s.r.o. nevykonávala žiadnu činnosť ).

Postup kúpy slovenskej firmy a všetky potrebné dokumenty

Slovenská firma na predaj
 • Zvolenie názvu pre firmu.
 • Osobné údaje majiteľa/-ov (meno, bydlisko, dátum narodenia).
 • Osobné údaje konateľa .
 • Maďarský Výpis z registra trestov.
 • Sídlo - tu je potrebná nájomná zmluva podložený listom vlastníctva.
 • Naša firma vie zabezpečiť prenájom vo vlastnej nehnuteľnosti.
 • Nie je podmienkou, aby bola spoločníkom slovenskej firmy osoba, ktorá je slovenským občanom.
 • Môže ísť aj o s.r.o. ( kft ) s jediným spoločníkom
 • Zvolenie si predmetu činnosti.

Po vyhotovení dokumentov potrebných na vykonanie zmien, ktoré vyhotoví právnik, sa tieto podpíšu pred notárom, nasleduje vydanie živnostenského oprávnenia, čo je cca 5 dní a posledným krokom je zápis v Obchodnom registri, čo trvá asi 10- 15 dní.