Prečo Komárno ?

Je to hraničné mesto, tým pádom je umiestnenie založenej slovenskej firmy ideálne z hľadiska prepravy tovaru, a keďže hranice medzi Maďarskom a Slovenskom pretína Dunaj, mesto je rovnako ľahko prístupné aj loďou ako nákladnými vozidlami.

Nad Dunajom sa tiahne železničný most, na ktorom prebieha nákladná doprava, tým pádom možno tovar prepravovať aj po železnici.

  • V 40 – 50 km okruhu od Komárna sa hovorí po maďarsky
  • Rýchle vybavovanie záležitostí
  • Na väčšine úradov sa hovorí po maďarsky
  • Je tu dostupných signál maďarských mobilných operátorov
  • Prakticky všetko možno nájsť na jednom mieste (naša kancelária sa nachádza cca 800 m od štátnych hraníc), živnostenský úrad, notár, banky (OTP banka sa nachádza v budove našej kancelárie, ostatné je v okruhu 200 m), pošta, účtovná kancelária, zasadačka a pod.