Výhody slovenskej firmy

Aké výhody má pre Vás slovenská firma?

Výhody slovenskej firmy
  • V 40 – 50 km okruhu od Komárna sa hovorí po maďarsky
  • Rýchle vybavovanie záležitostí
  • Na väčšine úradov sa hovorí po maďarsky
  • Je tu dostupných signál maďarských mobilných operátorov
  • Prakticky všetko možno nájsť na jednom mieste (naša kancelária sa nachádza cca 800 m od štátnych hraníc), živnostenský úrad, notár, banky (OTP banka sa nachádza v budove našej kancelárie, ostatné je v okruhu 200 m), pošta, účtovná kancelária, zasadačka a pod.